O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI

HUZURIDAGI O'QUV MARKAZI

Buxgalteriya hisobi va axborot texnologiyalari kafedrasi

Kafedraning tashkil etilgan sanasi: 2007 yil.

Kafedraning maqsadi va vazifasi:
“Buxgalteriya hisobi va axborot texnologiyalari” kafedrasining maqsadi va vazifasi – O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirligi huzuridagi moliya organlari xodimlari va byudjet tashkilotlari moliya-hisob bo‘linmalari xodimlarini tayyorlash va qayta tayyorlash.

Kafedraning professor-o‘qituvchi tarkibi:

F.I.O Vazifasi Ilmiy unvoni, darajasi
 1 Kuchkarov Tohir Safarovich Kafera mudiri i.f.n
 2 Bakaybayeva Aynur Seylbekovna Katta o’qituvchi  
 3 Adurahimov Kamal O’qituvchi  
 4 Kasimov Muhammadali Sulaymonohunovich Katta o’qituvchi  
 5 Qurbonov Shodlik Marksovich O’qituvchi  

KAFEDRA O‘Z FAOLIYATI DAVOMIDA QUYIDAGI YO‘NALISHLAR VA FANLAR BO‘YICHA XODIMLARNING MALAKALARI OSHIRILADI:

“Davlat byudjetining g‘azna ijrosi buxgalteriya hisobini yuritish”:
“G‘aznachilik bo‘linmalarida davlat byudjeti g‘azna ijrosining buxgalteriya hisobini tashkil qilish uslubiyoti va amaliyot”, “G‘aznachilik bo‘linmalarida davlat byudjetining daromadlari va pul mablag‘larining hisobini yuritish tartib-qoidalari”, “G‘aznachilik bo‘linmalarida xarajatlarni to‘lash va davlat byudjeti xarajatlari hisobini yuritish tartib-qoidalari”, “G‘aznachilik bo‘linmalari o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblar tizimi va byudjet ssudalarini hisobini yuritish tartib-qoidalari”, “G‘aznachilik tomonidan qo‘shimcha davrda moliya operatsiyalarini amalga oshirish hamda byudjetlar ijrosi natijalarini aniqlash uslubiyoti”, “G‘aznachilik tomonidan moliya organlariga buxgalteriya bo‘yicha hisobotlarni taqdim etish tartib-qoidalari”,“Byudjet hisobi tizimida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, islohotlar va ushbu soha rivojlanishining istiqbolli yo‘nalishlari”.

Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi:
“Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish tartib-qoidalari”, “Xalq ta’limi muassasalarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish tartib-qoidalari”, “Sog‘liqni saqlash muassasalarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish tartib-qoidalari”, “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish tartib-qoidalari”, “Byudjet tashkilotlarida moliyaviy aktivlar va byudjetdan tashqari mablag‘lar hisobini yuritish tartib-qoidalari”, “Xalq ta’limi muassasalarida moliyaviy aktivlar va byudjetdan tashqari: ota-ona badallari hamda rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobini yuritish tartib-qoidalari, “Sog‘liqni saqlash muassasalarining moliyaviy aktivlari va byudjetdan tashqari mablag‘lari bo‘yicha buxgalteriya hisobini yuritish tartib-qoidalari”, “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida moliyaviy aktivlar va byudjetdan tashqari mablag‘larning buxgalteriya hisobini yuritish tartib-qoidalari”, “Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar va nomoliyaviy aktivlarga qo‘yilmalarni hisoblash uslubiyoti va amaliyoti”, “Xalq ta’limi muassasalarida asosiy vositalar va nomoliyaviy aktivlarga qo‘yilmalarni hisoblash uslubiyoti va amaliyoti”, “Sog‘liqni saqlash muassasalarida asosiy vositalar va nomoliyaviy aktivlarga qo‘yilmalarni hisoblash uslubiyoti va amaliyoti”, “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida asosiy vositalar va nomoliyaviy aktivlarga qo‘yilmalarni hisoblash uslubiyoti va amaliyoti”, “Byudjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini yuritish tartib-qoidalari”, Xalq ta’limi muassasalarida tovar-moddiy zaxiralar (oziq-ovqat, YOYOMM va boshqalar) hisobini yuritish tartib-qoidalari), “Sog‘liqni saqlash muassasalarida tovar-moddiy zaxiralar (oziq-ovqat, dori-darmon, YoYoMM va boshqalar) hisobini yuritish tartib-qoidalari”, “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini yuritish tartib-qoidalari”, “Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar, debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblarni amalga oshirish tartib qoidalari”, “Xalq ta’limi muassasalarida memorial order shaklida ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarni hisoblash tartib-qoidalari”, “Xalq ta’limi muassasalarida debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblar hisobi”, “Sog‘liqni saqlash muassasalarida memorial order shaklida ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarni hisoblash tartib-qoidalari”, “Sog‘liqni saqlash muassasalarida debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblar hisobi, “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida memorial order shaklida ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarni hisoblash tartib-qoidalari”, “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblar hisobi”, “Byudjet ijrosi bo‘yicha hisob-kitoblar va moliyaviy natijalar hisobotlarini tuzish tartib-qoidalari”, “Xalq ta’limi muassasalarida byudjet ijrosi (set va kontingent, ota-onalar to‘lovi) bo‘yicha hisob-kitoblar va moliyaviy natijalar (choraklik, yillik) hisobotlarini tuzish tartib-qoidalari”, “Sog‘liqni saqlash muassasalarida byudjet ijrosi bo‘yicha hisob-kitoblar va moliyaviy natijalar (choraklik, yillik) hisobotlarini tuzish tartib-qoidalari”, “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida byudjet ijrosi (set va kontingent, to‘lov-kontrakt) bo‘yicha hisob-kitoblar va moliyaviy natijalar (choraklik, yillik) hisobotlarini tuzish tartib-qoidalari”, “Byudjet tashkilotlarida inventarizatsiya va natijalarining buxgalteriya hisobini yuritish tartib-qoidalari”.

Moliya vazirligi axborot tizimlari:

“Moliya vazirligi tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi  istiqbollari”, “Axborot xavfsizligi asoslari”, "UzASBO" DMda byudjet tashkilotlarining hisob yuritilishini tashkil etish”, “Moliya vazirligining “Pensiya” dasturiy kompleksida ishlashni tashkil etish va ma’lumotlardan foydalanish tartib-qoidalari, “Moliya Vazirigining G‘aznachilik dasturlar majmuasi (KIGB-4)da ishlash asoslari”.

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.